ISSN: 2251-7537
eISSN: 2251- 7561

این فصلنامه دارای پروانه انتشار به شماره 7996/90 مورخ 4/4/90 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و

اهداف آن به شرح زیر می باشد :

1-     ایجاد زمینه ارتقاء سطح دانش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ، از طریق چاپ و انتشار مقالات علمی، پژوهشی و مروری

2-     شناخت و معرفی نوآوری ها، خلاقیت های علمی- پژوهشی در سطح ملی و بین المللی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

3-     تلاش برای ورود و عضویت در بانکهای اطلاعاتی علمی بین المللی

4-     تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در زمینه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

5-     سیاست کلی عبارت از موضوعی و تخصصی نمودن فصلنامه است 

صاحب امتیاز

 

موسسه پژوهشی پویندگان سبز

 


 

مدیر مسئول

 

دکتر ناصر محرم نژاد
مدیر گروه پژوهشی پویندگان سبز

CV
رزومه

 

سردبیر

shariat
دکتر سید محمود شریعت
استاد دانشکده محیط زیست - واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی

رزومه
 

مدیر اجرایی

 

مهندس بهاره حاتم آبادی
کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

HyperLink
رزومه
کلیه حقوق این سایت متعلق به فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست است